Browsing: ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾಹಿತಿ

ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾಹಿತಿ suddinow.com
ಪೇಸ್ ಬುಕ್ ನಿಂದ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆ.

ನವದೆಹಲಿ – ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಾಲತಾ‌ಣದಲ್ಲಿ  ಜನರು ನೀಡುವ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪ ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವಾಗ ನೀಡಿರುವ ಇಮೇಲ್…